Program pomocy w czasie pandemii koronawirusa

 • Opis programu: Fundacja Biedronki przekazała nieodpłatnie produkty ochronne, czystości i dezynfekujące ośrodkom sprawującym opiekę nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. Dodatkowo w okresie świątecznym do podopiecznych trafiły paczki ze słodyczami i kosmetykami.
 • Czas trwania programu: I tura kwiecień – maj 2020; II tura czerwiec – wrzesień 2020, III tura grudzień 2020 – styczeń 2021
 • Beneficjenci: domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, schroniska dla osób bezdomnych, hospicja i inne ośrodki sprawujące całodobową, stacjonarną opiekę nad seniorami
 • Liczba ośrodków objętych pomocą: 595 (325 ośrodków otrzymało pomoc więcej niż raz)
 • Liczba podopiecznych w tych ośrodkach: 50 000
 • Średni udział osób starszych wśród podopiecznych: 72%
 • Środki wydane na program do stycznia 2021: ok. 6,8 mln zł

Skąd pomysł na ten program?

W marcu i kwietniu 2020 r. w mediach zaczęły się pojawiać informacje o dramatycznej sytuacji w domach pomocy społecznej – często stawały się one ogniskami koronawirusa, a ich personel nie był odpowiednio wyposażony w środki ochronne lub też ośrodkom tym brakowało funduszy na ich zakup. Stało się dla nas jasne, że ośrodki opiekuńcze dla starszych i schorowanych osób, szczególnie zagrożonych ciężkim przebiegiem choroby należy objąć szczególną ochroną. Ponadto w czasie pandemii domy pomocy społecznej były zamknięte dla odwiedzających, co wiązało się z poczuciem osamotnienia ich mieszkańców – stąd pomysł na prezenty świąteczne.

Jak badaliśmy potrzeby?

Przeanalizowaliśmy statystyki zakażeń wirusem wg województw oraz przeprowadziliśmy wywiady z kierownikami ośrodków opiekuńczych dla seniorów oraz przedstawicielami władz lokalnych i pomocy społecznej w celu zbadania sytuacji i potrzeb. Rozpoznaliśmy też możliwości zakupu potrzebnych produktów spełniających wymogi jakościowe. Badania były prowadzone przed każdą turą pomocy – każda edycja składała się z innego zestawu produktów, tak by były one dopasowane do aktualnych potrzeb ośrodków.

Darowizna ze strony Fundacji Biedronki

1177 palet z produktami w czasie trzech tur programu:

 • Produkty ochronne: maseczki (ponad 1,8 mln sztuk), rękawiczki (4,3 mln sztuk)
 • Produkty dezynfekujące do rąk lub powierzchni: płyny, kapsułki oraz w I turze chusteczki
 • Produkty higieniczne i kosmetyczne: chusteczki nawilżane (III tury), mydło ( I i II tura - 50 tys. litrów), kremy do rąk (I i II tura – ponad 30 tys. sztuk), proszek do prania (III tura)
 • Prezenty bożonarodzeniowe w III turze: słodycze, herbatę oraz kosmetyki – łącznie 40 tys. paczek

Efekty programu:

 • Przekazaliśmy produkty ochronne, dezynfekujące i higieniczne 595 ośrodkom opieki, w których mieszka 50 tys. podopiecznych, a pracuje szacunkowo 25-30 tys. osób – wpłynęło to na poprawę zabezpieczenia w tych instytucjach
 • Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zaopatrzyliśmy 40 tys. mieszkańców instytucji opiekuńczych w prezenty świąteczne, co w czasie zaostrzonych restrykcji skutkujących zamknięciem ośrodków i brakiem odwiedzin najbliższych było wspierającym na duchu akcentem
 • Pozytywne informacje zwrotne ze strony ośrodków objętych pomocą Fundacji Biedronki
 • W styczniu Fundacja Biedronki przeprowadziła ankietę ewaluacyjną dotyczącą programu:
  • 145 ośrodków wypełniło ankietę
  • 79% badanych ośrodków deklaruje, że pomoc uzyskana od Fundacji Biedronki była większa niż pomoc udzielona im przez inne organizacje czy firmy.

Wybrane informacje zwrotne od beneficjentów:

 • „Z pomocy, jaką do tej pory otrzymywaliśmy, ta od Państwa była najbardziej konkretna i rzeczowa.”
 • „Państwa pomoc przyczyniła się w dużym stopniu do zapewnienia rekomendowanych środków bezpieczeństwa naszemu personelowi oraz mieszkańcom, w tym trudnym dla wszystkich czasie.”
 • „Przekazana darowizna w postaci środków ochronnych, artykułów higienicznych oraz dezynfekujących ułatwi naszą pracę, zabezpieczy nas i mieszkańców przed zagrożeniem, jakie niesie koronawirus”.
 • „W obliczu zagrożenia koronawirusem Państwa pomoc jest nieoceniona.”
 • „Pragniemy dodać, iż fakt Waszej pomocy oprócz konkretnego wymiaru materialnego, wniósł w życie naszej placówki także wymiar duchowy. Poczuliśmy, że ktoś o nas pomyślał, że komuś tak jak i nam tu wszystkim – dobro naszych podopiecznych – bardzo leży na sercu.”
 • „Darowizna, którą otrzymaliśmy, zaskoczyła nas ilością produktów oraz szerokim asortymentem dostosowanym do potrzeb naszego Domu pod kątem liczby mieszkańców oraz zatrudnionych pracowników. Wszystkie produkty otrzymane od Fundacji Biedronki ucieszyły nas ogromnie, a w szczególności rękawiczki jednorazowe. Otrzymana darowizna zaspokoi nasze potrzeby na okres ok. 2 miesięcy”
 • „Skład przesłanej pomocy był bardzo dobrze dobrany i przemyślany. Zawierała cały katalog produktów, które są niezbędne do prowadzenia fachowej opieki nad osobami starszymi w dobie pandemii. Fundacja Biedronki zadbała nie tylko ośrodki ochrony indywidualnej dla pracowników (tj. maski, żele, mydła), ale także środki niezbędne w zabezpieczenia środowiska osób starszych, chroniące je przed możliwością transmisji wirusa (środki czystości i dezynfekcji). Co istotne, to jedyna darowizna, w której znalazły się chusteczki pielęgnacyjne ułatwiające opiekę nad pacjentami”
Akceptuję

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz